Läs om hjärtats elektricitet

Hjärtats elektricitetHjärtats rytm regleras av elektriska impulser ifrån sinusknutan, hjärtats pacemaker. Sinusknutan är ett litet område i högre förmaket som ansvarar för att styra hjärtrytmen genom att skicka ut impulser som fortplantar sig först till båda förmaken, genom att impulsen går snabbt från hjärtcell till hjärtcell. När förmakets hjärtceller aktiveras så drar de ihop sig och på så sätt fås en sammanhängande sammandragning av först höger och sedan vänster förmak. Under denna sammandragning töms förmaken på blod ner till kamrarna som är i vilofas. Den elektriska impulsen från förmaken samlas upp i AV-knutan, som är den enda elektriska länken mellan förmak och kammare. Där fördröjs impulsen en kort stund, så att förmaken hinner dra ihop sig. Därefter sprids impulsen snabbt ner till kamrarna via retledningssystemet, som är uppdelat i höger skänkel (som går till höger kammare) och vänster skänkel (som går till vänster kammare).

Detta system av hjärtceller, som snabbt sprider den elektriska impulsen till hela höger och vänster kammare, gör att kamrarna aktiveras i princip samtidigt. Detta ger upphov till att de drar ihop sig och pumpar blodet ut i lungorna och kroppen.

PDF för utskrift.