Vad är ablation?

Ablation betyder ”att ta bort”. Kateterablation innebär att man med en speciell elektrokateter avger värme (radiofrekvensenergi) eller kyla (cryo) mot det område i hjärtat som orsakar rytmrubbningen.

 

Vad är ablation? Hjärta i genomskärning.