Läs om hjärtats anatomi

Hjärtat är ungefär lika stort som en knytnäve och är uppdelat i två halvor, som var och en består av ett förmak (atrium) och en kammare (ventrikel). Hjärtats högra sida pumpar syrefattigt blod från kroppen till lungorna medan den vänstra sidan pumpar syrerikt blod till kroppen. Blodet syresätts i lungorna och lämnar sedan ifrån sig syret i kroppen när blodet cirkulerar runt i alla blodkärl. Mellan hjärtats förmak och kammare och vid utloppet från kamrarna finns hjärtklaffar. Dessa fungerar som backventiler som endast släpper igenom blodet åt ett håll och på så vis hindrar blodet från att rinna tillbaka då förmak eller kammare drar ihop sig.

 

 

 

 

 

Hjärtat är en muskel som pumpar runt hela kroppens blodvolym (ungefär 5 liter) på cirka 1 minut. Blodet kommer till förmaket från olika delar av kroppen och kammaren pumpar ut blodet från hjärtat. När kroppen är i vila pumpar hjärtat ut blodet ungefär 70 gånger per minut tack vare kamrarnas kraftiga sammandragningar. Denna pumpfrekvens kallas också för hjärtrytm eller puls och räknas ut i antal slag per minut. Du kan själv känna pulsen slå i de olika pulsådrorna. Hos en frisk vuxen person ligger vilopulsen på mellan 60 och 90 slag per minut. Vid ansträngning stiger frekvensen. Sjukdomar som påverkar hjärtats pumpförmåga kan orsaka ökad eller minskad hjärtfrekvens, förändra hjärtrytmen eller leda till att hjärtat slutar pumpa helt och hållet.