Går det att behandla?

Det finns olika behandlingssätt som vården kan erbjuda. Behandlingen varierar beroende på vilken typ av förmaksflimmer du har och hur mycket du besväras av det.