Är förmaksflimmer farligt?

I det akuta skedet är förmaksflimmer oftast inte farligt men i ett längre perspektiv har det klart negativa hälsoeffekter.

1. Risk för stroke
Vid förmaksflimmer finns risken att det bildas proppar i hjärtats förmak. Man riskerar då bland annat en stroke (propp i hjärnan). Denna risk finns för alla former av förmaks flimmer. Risken för stroke är cirka 5 gånger högre per år än hos personer utan förmaksflimmer.

2. Försämrad ork
Hjärtat arbetar inte effektivt och man orkar sämre och blir mer andfådd. Risken för att få hjärtsvikt ökar.

3. Ökad dödlighet
Sett över ett längre tidsperspektiv föreligger en ökad dödlighet som bl a kan kopplas till stroke eller underliggande hjärtsjukdom.

4. Sämre livskvalitet
En viktig aspekt på förmaksflimmer är den negativa effekt som sjukdomen har på livskvaliteten. Det är en sjukdom som ger osäkerhet, oro och en benägenhet att begränsa sitt liv. Tyvärr finns det många patienter med förmaksflimmer som trots behandling inte alls mår bra. Detta är ett viktigt skäl till att skaffa ökad kunskap om förmaksflimmer.