Här hittar du information om vad förmaksflimmer är och vilka typer av behandlingar som finns att tillgå. Hemsidan vänder sig till allmänheten.

Räkna ut dina rikspoäng

Räkna ut risken för att få stroke om du inte blir behandlad med blodsproppsförebyggande medel.

Ta hjälp av tabellen här »

Film med frågor och svar om kateterablation

Överläkare Håkan Walfridsson, Ablationslaboratoriet, Universitetssjukhuset svarar på frågor om förmaksflimmer. 

Normal puls

Flimmer

Filmerna visar skillnaderna på hur ett hjärta slår i sin normala takt och ett hjärta med förmaksflimmer. Med förmaksflimmer slår hjärtat mycket snabbt och blodet först inte vidare på ett optimalt sätt.

Telemedicin INR-kontroll i hemmet. Läs här!

Från 1 juli 2010 är vårdgarantin en lag som ingår i hälso- och sjukvårdslagen. Det innebär att man har rätt att få vård inom en viss tid. Efter att beslut om behandling tagits av läkare i samråd med patient, anger vårdgarantin hur länge du längst ska behöva vänta. Vårdgarantin reglerar inte om vård ska ges eller vilken vård som kan komma i fråga. Garantin reglerar endast inom vilka tidsgränser du som patient ska erbjudas vård. Vårdgarantin gäller för alla patienter och behandlingen ska inledas senast inom 90 dagar efter det att beslutet om behandling har tagits.

Läs mer på www.vantetider.se »