Kateterablation – film

Filmen kan inte beställas utan endast visas på hemsidan.

Kateterablation Film 1

 

Kateterablation Film 2