Elkonvertering

Om symtomen är relativt allvarliga och pågår under en längre period utan avbrott kan det bli nödvändigt att avbryta din förmaksflimmerepisod genom elkonvertering (DC-konvertering) för att återställa normal hjärtrytm. Du kommer då att sövas en kort stund för att smärtfritt kunna få en elektrisk stöt genom hjärtat, så kallad defibrillering, så att hjärtrytmen återställs.

Elkonvertering måste göras inom 48 timmar från flimmerstart, om du inte redan får blodproppshämmande läkemedel. När det har gått mer än 48 timmar från flimmerstart, måste du behandlas med blodproppshämmare till en viss nivå under flera veckor innan elkonvertering kan göras. Detta syftar till att minimera risken att det bildas en blodpropp i hjärtats förmak som kan lossna vid defibrillering. Med denna behandlingsstrategi är risken mycket liten för komplikationer.

Om förmaksflimret pågått en längre tid före elkonvertering är det ganska vanligt att hjärtat slår långsamt och ibland oregelbundet en tid efter defibrillering. Det beror på att hjärtats normala rytmreglerare (sinusknutan) har varit inaktiv under förmaksflimret och kan behöva lite tid att återhämta sin normala funktion.

Elkonvertering bryter det pågående förmaksflimret men risken är stor att besvären kommer tillbaka förr eller senare. Utan någon annan behandling räknar man med att ca 75 % har återfallit i förmaksflimmer efter 12 månader.

PDF för utskrift.