Läs om lilla och stora kretsloppet

Stora och lilla kretsloppet är ett sammanhängande system av blodkärl. Vid varje hjärtsammandragning pumpas lika mycket blod ut i stora och lilla kretsloppet. Det stora kretsloppet når hela kroppen förutom lungorna. Blodet pumpas ut från hjärtats vänstra kammare. Det går genom aorta och artärerna och når kapillärnätet ute i kroppen. Där transporteras syre och näringsämnen ut i vävnaderna. Sedan går blodet tillbaka till hjärtats högre förmak genom venerna.

Lilla kretsloppet går till lungorna. Hjärtats högre kammare pumpar blodet till lungorna genom lungartärerna. I lungorna tar blodet upp syre och gör sig av med koldioxid. Det syresatta blodet går tillbaka till hjärtats vänstra förmak genom lungvenerna och fortsätter till vänster kammare.

Blodet passerar alltså genom hjärtat två gånger. Först genom vänster hjärthalva på väg ut i kroppen och så en gång genom höger hjärthalva på väg till lungorna.