Länkar

Landets läkemedelskommittéer  en samlad lista över Sveriges olika företrädare för var läns läkemedelskommitté.

Biosense Webster arytmivård är ett prioriterat område inom Johnson & Johnson och Biosense Webster är det affärsområde, som aktivt arbetar med tekniker för diagnostik och ablationsbehandling av hjärtarytmier.

Arrhytmia Center Stockholm är ett privat center för behandling av patienter med störningar i hjärtats rytm, så kallade arytmier.

Kortfilm om flimmer på Youtube.

www.vantetider.se visar vilka väntetider ditt landsting har på olika ingrepp.

Riksförbundet Hjärtlung arbetar för att hjärtsjuka och lungsjuka personer ska kunna leva ett så bra liv som möjligt.

Stockholms Länsförening Hjärtlung är den organisation som tillvaratar de hjärt- och lungsjukas intressen.

1,6 miljonersklubben vill att kvinnan, oavsett ålder, ska ha bästa möjliga livskvalitet och bästa tänkbara hälsa livet igenom.

Doktorn.com en hemsida kring hälsa och medicin

AFib Mattersen informativ sida om förmaksflimmer på engelska.

 

Om en länk inte fungerar, var vänlig rapportera det här.