Bokstav Riskfaktor Riskpoäng
C Hjärtsvikt (EF <40%) 1
H Högt blodtryck 2
A Ålder ≥ 75 år 2
D Diabetes 1
S Tidigare stroke/TIA 2
V Perifer kärlsjukdom 1
A Ålder 65–74 år 1
S Kvinnligt kön* 1

* Kvinnor under 65 års ålder utan andra riskfaktorer har tveksam nytta av blodproppshämmande behandling.
Källa: www.escardio.org/guidelines.

Om risken är 2 poäng eller högre på CHA2DS2VASc-skalan bör man behandlas med blodproppshämmande läkemedel, men detta kan i individuella fall även vara aktuellt vid 1 poäng.