När jag läser om WPW syndrom så står det att man har regelbunden hjärtrytm. Betyder det att det inte syns något på EKG? Jag har stora besvär med hjärtklappning (10-20st/dag med puls över 220). Jag kan inte hitta något tillfälle där jag vet att jag får hjärtklappning. Jag kan få det när jag ligger, sitter, kör bil, motionerar eller är ute och promenerar. Jag har känsel bortfall då och då i händer och fötter och har mycket ont i bröstet och i magen. Jag blir fruktansvärt trött, så trött att jag inte kan leva ett normalt liv. Mitt EKG visar rusningarna men ingen arytmi. Det är ju bra men lämnar mitt i ett stort vakuum.

Svar

WPW-syndrom är en arytmi där en återkopplingstakykardi startar via en extra retledningsbana mellan hjärtats förmak och kammare. Takykardin startar med ett extraslag, vilka de flesta personer har och dessa kan uppkomma när som helst. En WPW-takykardi går snabbt och är regelbunden. Det kan vara svårt att skilja denna takykardi från andra liknande takykardier på vanligt EKG på grund av att hjärtat slår så fort. Det speciella med WPW-syndrom är att den extra retledningsbanan ofta syns som en så kallad deltavåg eller preexitation på EKG under normal sinusrytm, men det förekommer också att banan är dold och då ser EKG helt normalt ut under sinusrytm. För att fastställa exakt typ av hjärtrusning kan man göra en EKG-registrering via matstrupen under takykardin, för att tydligare se aktiviteten i hjärtats förmak. Då för man ner en tunn slang genom näsan ner i matstrupen och kopplar denna till EKG. Denna arytmi kan botas med ablationsbehandling, då man via katetrar i blodkärl från ljumsken går in i hjärtat och letar upp den extra retledningsbanan och där ger behandling i form av värme eller kyla så att extrabanan förstörs. Då kan det inte längre uppstå en sådan återkopplingstakykardi. Då Du har mycket stora besvär av Din arytmi behöver Du få remiss till en kardiolog som är specialist på arytmier, för en bedömning och behandling av Dina besvär. Ta kontakt med Din behandlande läkare och be att Du får hjälp med detta omgående.