Min son är 8 år och fick diagnosen wpw när han var 7 veckor. Idag har han bara några få anfall per år och han slutade äta medicin när han var 4 år. Men vad händer i framtiden? Måste han opereras och vilka komplikationer kan då uppstå?

Svar

Wpw-syndrom är en typ av hjärtklappning som uppstår på grund av att det finns en extra ledningsbana för signaler mellan förmak och kammare. Normalt är att bara ha en väg (AV-knutan), men i vissa fall bildas en extra bana under fosterstadiet. Då finns förutsättning för att det kan bli en rundgång mellan dessa två signalvägar och hjärtklappning uppstår. Extrabanan kan växa bort under barndomen, men blir oftast kvar. Hjärtklappningen kan botas med ablationsbehandling. Läs mer om det på vår hemsida under flik Behandling. Detta är en rutinbehandling idag, men man undviker att behandla små barn om de inte har väldigt mycket symtom. Hjärtklappningen i sig är inte farlig, däremot finns en liten risk för farlig hjärtklappning då man blir vuxen och kan drabbas av förmaksflimmer. Då finns ingen broms i extrabanan som det finns i AV-knutan, utan hjärtat rusar då okontrollerat. Detta är orsaken till att man ofta är angelägen att behandla denna typ av hjärtklappning i ganska unga år. Det finns en mycket liten risk för komplikationer vid ablationsbehandling av denna typ av hjärtklappning, men det är aldrig helt riskfritt att gå in i hjärtat och behandla. Det finns informationsbroshyr om hjärtklappning att beställa från hjärt-lungfonden (www.hjart-lungfonden.se) och även information på socialstyrelsens hemsida (www.socialstyrelsen.se) om du söker på wpw.