Har nyligen börjat äta waran pga förmaksflimmer. Äter även bisoprolol och simvastatin. Tycker om att dricka vin till maten 1-2 glas ett par ggr i veckan. Hur inverkar detta på Waran-behandlingen?

Svar

Enligt FASS-texten sägs så här: ”Alkohol bör användas med försiktighet eftersom effekten av Waran-behandlingen kan påverkas av alkohol.” Viss försiktighet är säkert bra så att man inte heller p.g.a. alkoholen utsätter sig för ökad risk att skada sig (blödningsrisk). Rekommendationerna vid Waran är att man ska undvika för stora svängningar i sin kost – inga direkta förbud men att tänka på att äta en ”jämn” tillförsel av en varierad kost. Din Waranbehandling kommer att ställas in efter vad du äter och dricker, blir nog inga bekymmer med den konsumtion du beskriver.