Mitt värde efter 3 veckors Waranmedicinering har varit 2,6 2,6 2,8 men det senaste blodprovet gav värdet 3.2. Min fråga är då måste jag börja om från början för att få 4 veckors värden mellan 2 och 3.

Svar

Det är vanligt att PK-värdet varierar lite under pågående behandling, och att senaste provet ligger precis över gränsvärdet är inget anmärkningsvärt. Det kan räcka med att sänka dosen någon tablett i veckan, samt göra nästa PK-kontroll lite tidigare. Detta ska Du få besked om av den läkare som ordinerar Ditt Waran.