Jag undrar över när vi som äter Waran kan få förskrivet det nya medlet som kommit i stället för. Det är väldigt jobbigt att gå på provtagning. Det verkar som att så snart man gjort något som inte ingår i vardagen åker värdet upp eller ner. Vilket resulterar i att prov ska tas varje vecka.

Svar

Läkemedlet Pradaxa finns idag men är ännu inte godkänt i Sverige för behandling av förmaksflimmer utan för djup ventrombos. Under sen höst eller till vintern hoppas man på att få det godkänt för förmaksflimmer. Tills dess är det inte troligt att det finns så många läkare som förskriver Pradaxa för flimmer. Ha tålamod;-)