Min mor har kraftig diarré flera dagar i veckan, som hon har fått sedan hon började använda Waran. Enligt läkare finns det bara en annan form av ”Waran” , men den utan ”motgift”. Det är oerhört hårt och hon slits mycket av detta. Finns det ingenting att göra eller andra mediciner för att få ett bättre liv. Hon blir isolerad eftersom hon är osäker på att gå ut när hon aldrig vet hur det ska gå. Tacksam för hjälp – guidning till var, vem vad jag kan göra.

Svar

Waran finns med och utan färgämne (blåa och vita tabletter). Om din mor enbart tagit Waran med färgämne (blåa) finns skäl att prova Waran utan detta färgämne.
Även om det verkar troligt att Waran medicineringen ger diarré kan det finnas skäl att verkligen fastställa detta, t ex genom en kortvarig Waranutsättning. Detta skall dock enbart ske på den ansvarige läkarens ordination och kontroll!
Om man kan fastställa att Waran ger diarré hos din mor (med/utan färgämne) finns skäl att överväga alternativ blodförtunning, t ex den ”utan motgift”. Dessa ”nya” blodförtunnande medel har undersökts i mycket stora studier och har i dessa befunnits vara lika säkra (eller säkrare i vissa avseenden) som Waran trots avsaknad av motgift.