Har läst om Dabigatran och undrar om det vore bra att gå över till dessa istället för Waran.

Svar

Dabigatran är ännu inte godkänt som läkemedel, men stora studier pågår för fullt. Hittills verkar resultaten lovande och att detta läkemedel på sikt kan komma att ersätta Waran vid förmaksflimmer.