Jag han nyss fått diagnosen. Jag har inga obehag från mitt hjärta. Puls varierar lite runt 70. Tar Trombyl 80 mg/dag då jag har lätt för att blöda (urinen). Blodtryck OK. Arbets-EKG OK. Min läkare vill att jag ska ta Waran, men med tanke på den latenta risken för blödning så har vi enats om trombyl. Jag tar även tenormin 25mg och Norvasc 5mg för högt blodtryck. Är det OK att fortsätta som jag beskrivit eller är det att föredra Waran? Vad blir skillnaden?

Svar

Om du inte har några obehag från ditt hjärta kan det vara helt rimligt att acceptera förmaksflimret, speciellt om det stått länge. Beträffande blodförtunnande behandling finns indikation för Waranbehandling då du har flimmer och högt blodtryck (även om det med mediciner är välinställt). Varför får du blod i urinen? Detta skall normalt inte ske vare sig under Trombyl eller Waranbehandling. Har du kontrollerats av urolog?