Svar

Ett antal läkemedel (antiarytmika) kan användas för att bibehålla normal sinusrytm efter elkonvertering. Bäst effekt har Cordarone (amiodarone) av de läkemedel som idag finns registrerade i Sverige. Detta medel används emellertid bara vid speciellt ”svåra” flimmer, då Cordarone kan ge potentiellt allvarliga biverkningar. Ofta börjar man behandling med betablockerare som dock har begränsad effekt. Därefter kan t ex Tambocor, Rytmonorm eller Sotalol komma ifråga.