Har allt större problem med flimmer sedan ett antal år. Det orsakas nästan alltid av tryck, att jag sitter för länge vid datorn, lyfter, att jag böjer mig, vrider mig, slår ett golfslag, lägger mig ner. Magens rörelser ger mig ofta orgelbunden puls, när jag får maginfektioner får jag också flimmer. Blev ett tag bättre med Losecmedel, men nu hjälper det inte längre. Känns som om orsaken är mekaniskt betingad. Frågan gäller alltså vem som är lämpad att göra ablation på.

Svar

Förmaksflimmer startar oftast utan en anledning vi kan förstå eller direkt kan relatera till. Ibland finns dock uppenbara utlösande faktorer, till exempel alkohol eller mekaniska orsaker såsom du beskriver. När vi exempelvis utför en flimmerablation är det mycket vanligt att flimmer startar då vi med våra katetrar trycker (mekaniskt) mot förmaksväggen. Då det finns ett klart utlösande tillstånd/faktor (t ex infektion, överproduktion i sköldkörteln etc) skall detta tillstånd åtgärdas i första hand. Om alkohol är utlösande faktor bör man också minska sådant intag. För övrigt finns inga säkra bevis för att ett flimmer som utlöses av en specifik orsak är mer lämpad för ablation än andra flimmer.