Svar

Om episoderna är lindriga och inte alltför problematiska behandlas förmaksflimmer i första hand med läkemedel som har till uppgift att normalisera hjärtrytmen. En fullgod behandling av förmaksflimmer är viktig inte bara för att reglera symtomen och minska risken för blodproppar och stroke, men också för att minimera strukturella förändringar i hjärtat. För att reducera stroke-risken används läkemedel som motverkar blodkoagulation, s k blodförtunnande läkemedel. Det mest använda läkemedlet för detta är Waran®, men acetylsalicylsyra (t ex Trombyl®, Albyl®) används också ibland. Din läkare kommer att diskutera med dig vilket eller vilka läkemedel som passar dig bäst. Valet av läkemedel beror på en rad olika faktorer, såsom hur länge du har upplevt förmaksflimmerepisoder, eventuell tidigare behandling samt eventuellt behov av att behandla andra underliggande riskfaktorer för förmaksflimmer. Din läkare kan skriva ut läkemedel för att minska hur ofta episoderna inträffar och/eller för att reglera den snabba hjärtrytmen vid flimmer. Dessa behandlingar kan innefatta läkemedel som Digoxin, betablockerare (Seloken®, Bisoprolol, Atenolol, Emconcor®) , kalciumantagonister (Verapamil, Isoptin®) eller andra läkemedel såsom Coradarone®, Durbis®, Sotalol, Tambocor, Flekainid och Rytmonorm.