Svar

Den vanligaste komplikationen vid kateterablation är problem med blödning vid insticksstället i ljumsken, oftast i form av en blodutgjutning under huden med svullnad, missfärgning och smärta. Detta är inte farligt och bryts sakta ner av kroppen, men det kan ta veckor/månader innan det är helt återställt. Annars är allvarligare komplikationer mycket ovanligt och drabbar 1-5% av patienterna. När man värmer i hjärtväggen finns en risk att katetern går igenom hjärtväggen och det uppstår en blödning ut i hjärtsäcken. Då måste man akut lägga in en tunn dränageslang i hjärtsäcken och tappa ut blodet som samlats där. Om hjärtklappningen sitter nära hjärtats eget retledningssystem, AV-knutan, finns en liten risk att man skadar denna vid ablationen. Då kan det bli aktuellt att operera in en pacemaker, som får hjälpa till att styra hjärtat istället. Det finns också en liten risk för blodproppsbildning när man värmer i hjärtat och då det i värsta fall kan skickas iväg en blodpropp till hjärnan och orsaka skada där. Detta är mycket ovanligt och för att minska risken ges alltid blodproppsförebyggande läkemedel innan själva värmningen börjar.