Svar

En ultraljudsundersökning ger information om hjärtats struktur och funktion. Således kan man bedöma storlek på de olika hjärtrummen, klaffarnas struktur och funktion (läckage/trånga klaffar), samt vänster och höger kammares funktion. Man kan ofta också bedöma tryckförhållanden i lilla kretsloppet. Vid speciella undersökningar kan man i samband med ultraljudsundersökningen ge läkemedel i droppform som stressar hjärtat. Vid sådan undersökning kan förekomst av kärlkramp bedömas. Andra sjukdomar som kan ses med ultraljud är t ex klaffsjukdom, nedsatt pumpförmåga, hjärtförstoring och förtjockning av kammarmuskeln.