Jag är 55 år. Jag har förmaksflimmer, och har använt cordarone. Påverkar Cordarone sköldkörteln? Och på vilka vis?

Svar

Information om biverkningar av läkemedel finns dels i den information man får från Apoteket när man hämtar ut medicinen och dessutom på nätet (www.fass.se). Cordarone är ett speciellt läkemedel med relativt många biverkningar men inte från hjärtat. Sköldkörteln kan påverkas med risk för både överfunktion (giftig struma) och underfunktion. Det är mycket vanligt med uttalad överkänslighet för solljus och man rekommenderar hög solskyddsfaktor och att man avstår från aktivt solande. Mindre ofta ses biverkningar från lever och lungor.