Svar

En elektrofysiologisk undersökning kan göras icke-invasivt (via en kabel i matstrupen) eller invasivt (via kablar som förts in i hjärtat via blodkärl från ljumsken). Båda innebär att man gör mätningar på hjärtats retledningssystem och att man med olika stimuleringsprogram försöker starta hjärtklappningen. En icke-invasiv undersökning görs då hjärtklappningen inte gått att fånga på vanligt EKG, som ett led i utredningen för att få en diagnos. En invasiv elektrofysiologisk undersökning görs oftast i samband med en planerad ablation av någon hjärtklappning. I vissa fall kan det vara motiverat att göra detta även då ingen ablation ska utföras. Detta gäller fall då man misstänker någon allvarlig typ av hjärtklappning (ventrikeltakykardi eller ventrikelflimmer) eller då man misstänker att patienten har svimmat av någon allvarlig hjärtklappning. Undersökningen görs då för att bekräfta en misstänkt diagnos och för att bedöma om patienten behöver ha en defibrillator (ICD) inopererad.