Det verkar inte finnas någon som helst vetenskaplig grund vid Waran-behandling. Liknar mest kvacksalveri. På samma dos slår Pk-värdet mellan 1,5 och 3,4 som ytterlighetsvärden. Det är läkarna som vinner och landstingen som förlorar. I Frankrike skrivs ett annat preparat ut som inte fordrar kontroll, men det lär vara för dyrt i Sverige. Skjuter inte landstingen sig själva i foten?

Svar

Läkarna vinner och landstingen förlorar?? Hur då? Det finns ett läkemedel, som ännu inte registrerats i Sverige, som kan komma att användas istället för Waran. Det beräknas registreras under 2011. Den individuella justeringen av Waran är ett problem för en mindre del av behandlade patienter, orsakerna är inte alltid lätta att finna. Man tror det kan bero på stora variationer i kosten, missade tabletter, inte helt optimala ordinationer, samverkan med andra läkemedel etc.