Har genomgått ablation 2 gånger för VT. Är fortfarande inte bra har korta hjärtrusningar och många VES ofta vid ansträngning och stress. Finns det möjlighet att lyckas med en 3:e ablation eller måste jag fortsätta att leva med detta. Min kapacitet är begränsad pga dels rädsla men att orken inte finns blir trött av oroligheterna i bröstet. Går Ves att abladera bort?

Svar

Dessa frågor skall du diskutera med din behandlande läkare. Vissa rusningar/extraslag från kamrarna kan vara mycket svåra att hitta och abladera för elektrofysiologen (operatören). Ibland lyckas man helt enkelt inte. Om ett tredje ingrepp är rimligt eller ej beror helt på vad läkarna sett och utfört vid de två tidigare ingreppen. Jag förutsätter att du provat läkemedelsbehandling, men här kanske ytterligare kan göras beträffande läkemedelsval och dos. Du kan också med din läkare diskutera möjligheten att ett tredje ablationsförsök kan göras på annat center eller av annan operatör med större erfarenhet (om sådant center/sådan operatör finns).