Jag är en kvinna på 59-år som haft mitt flimmer sedan 08 och jag har ca 1-2 flimmerattacker som varar från 4 tim till 7-8 dagar väldigt ofta,detta är jobbigt men till viss del har jag väl lärt mig leva med det, men det tar psykiskt på mig. Min fråga är kan detta ha med vätskebrist att göra, jag dricker väldigt lite har försökt att öka detta men det blir inte så bra med det.

Svar

Orsakerna till varför en förmaksflimmerattack startar är trots omfattande forskning fortfarande mycket oklara. Vi vet att snabb elektrisk aktivitet uppstår i de s.k. lungvenerna och leder till elektriskt kaos i förmaken. Vad som gör att den elektriska aktiviteten startar vet vi faktiskt inte. Det spekuleras kring många olika saker, någon kännedom om vätskebrist finns inte men verkar inte troligt: Kroppen är oerhört effektiv att reglera vätske- och salthalten i kroppen och till lycka sker det helt automatiskt.