Kan ibland – sporadiskt – få symptomen att hjärtat rusar. Är det att betraktas som förmaksflimmer och som jag bör söka hjälp för? Jag kan också drabbas av plötslig värk som jag uppfattar som värk i hjärtmuskeln. Detta kan inträffa oftare. Har gjort EKG och arbetsprov för ca 1/2 år sedan men allt var normalt.

Svar

Det kan vara korta attacker av förmaksflimmer eller någon annan typ av takykardi Du besväras av. Det kan vara bra att gå till läkare för vidare utredning om vad det för arytmi, då man kan göra långtidsregistrering av EKG med en typ av bandspelare man bär i ett eller flera dygn. Trots detta kan det vara svårt att fånga korta attacker som uppkommer med långa tidsmellanrum, och då är det svårt att bedömma om och hur det i så fall behöver behandlas. Man kan även göra ultraljud av hjärtat för att se att hjärtklaffar och pumpförmågan fungerar som normalt. Det finns flera tillstånd som kan ge smärtor över bröstet. Det man kan bedöma är karaktären av smärtan, där smärta från hjärta eller magsäck/matstrupe har karaktär som tryckande, kramande, molande, diffus över ett större område, och ibland med utstrålning mot armar, hals, skulderblad eller magen. Smärta som är mer huggande, tryckkänslig och mer centrerad till ett litet område är inte relaterad till hjärtat utan till muskler i bröstkorgen. Smärta som förvärras vid en djup inandning är ofta relaterad till en retning i lungsäck eller hjärtsäck. På EKG och arbetsprov kan man se förändringar som tyder på kranskärlssjukdom som kärlkramp och hjärtmuskelskada efter en hjärtinfarkt. Eftersom dessa var normala för ett halvår sedan är det mindre troligt att smärtan kommer från hjärtat, men det kan ju förändras snabbt så det är bra att gå till läkaren som får göra en bedömning av Dina symtom och ta ett nytt EKG.