Har haft flimmer en gång för ett år sedan. Har ej märkt något men min doktor säjer att jag skall äta varan. Är 75 år aktiv i HLR (Hjärt- och Lungsjukas förening och jag träffar mycket människor.

Svar

Vid förmaksflimmer finns ökad risk för blodproppsbildning i hjärtat, framför allt beroende på att förmaken inte pumpar blodet effektivt. Blodet kan då stå stilla i vänster förmaksöra, och stillastående blod kan levra sig. En blodpropp kan fara iväg och fastna i till exempel hjärnans kärl och orsaka ”stroke”. Denna risk ökar om man samtidigt med flimret har förhöjt blodtryck, diabetes, nedsatt pumpförmåga i hjärtat och hög ålder (över 75 år). Om man tidigare haft stroke är risken för nytt insjuknande också förhöjd. Förutsatt att förhöjd blödningsrisk inte föreligger för Waran bör alla patienter med tidigare stroke få Waranbehandling. Vid en måttlig riskfaktor (hypertoni, diabetes, hjärtsvikt, hög ålder) kan man välja mellan Waran eller Trombyl (acetylsalicylsyra). Då effektiviteten för Waran är större än för Trombyl i att förhindra blodpropp rekommenderas oftast behandling med Waran. Vid flera måttliga riskfaktorer ges Waran. I din redogörelse framkommer att du endast har ålder som riskfaktor. Om så är fallet kan Trombyl vara ett alternativ till Waran. Du bör med din läkare gå igenom fördelar och nackdelar med Waranbehandling och tillsammans komma fram till vilken behandling som är bäst för dig.