Jag undrar varför förmaksflimmer utlöses vid övermättnad eller efter kraftig fet eller hårdsmält mat?

Svar

Det finns en del personer med förmaksflimmer som beskriver att flimret kommer efter eller i nära samband med större måltider, särskilt kvällstid. Vetenskaplig dokumentation angående stora, fettrika måltider med hårdsmält mat som utlösande faktor till förmaksflimmer är svårt att finna.