Efter min tredje elkonvertering för ca 3 månader sedan har jag inte haft flimmer. Tar Bisoprolol, Durbis Retard och Waran. Kan hjärtrytmen stabiliseras efter längre tid utan flimmer, så att jag kan sluta med medicin?

Svar

Forskning har visat att bara 25 % av personer som elkonverterats mot förmaksflimmer har kvar normal sinusrytm ett år efter elkonvertering. Dessutom kan förmaksflimmer förekomma i attacker utan att den drabbade personen märker av detta. Detta gäller även de som ofta har svåra symtom av sitt förmaksflimmer. Därför är läkare avvaktande i att sätta ut Waran efter elkonvertering, och vill se under en längre period än tre månader att förmaksflimret inte kommer tillbaka. Detta är en individuell bedömning som den behandlande läkaren måste göra. Elkonvertering är ingen botande behandling, utan bryter bara det pågående förmaksflimret. Det finns därför stor risk att förmaksflimret återkommer om medicinering avslutas, och därför behöver Du fortsätta att ta Dina läkemedel.