Min man behandlas med Waran sedan 9 år, han har en titanklaff. Det senaste året har värdet blivit lågt varannan vecka. Ex ända nedtill 1,3, 1,6, 1,5 därefter stigit igen till omkring 2,4, 2,5, 2,7. Detta upprepas nu varannan vecka. Hans dos är ganska hög nu 5 tab 4 dagar i veckan och 6 tab 3 dagar i veckan. Dosen har successivt ökats under åren men var ganska hög redan för 9 år sedan då runt 4 tab/dag. Han har haft små strokar tappat talet, tappat benet men alla sinnen har återkommit inom 1 tim. Han tar nu prov var till varannan vecka. Kan man äta hur hög dos som helst, var kan hända? Varför sker dessa dipp? Han är mycket noga med att ta tabletterna så det finns ingen glömska med. Vi tycker inte att läkarna i vårt landsting kan ge oss svar!

Svar

Behandling med Waran är lite av en utmaning i vissa fall och Din make förefaller vara ett av dessa lite krångliga fall. Först skall sägas att dygnsdosen för Waran varierar mycket; från 0,5 tabl/dag upp till mer än 7 tabl/dag. Att man kan ge läkemedel i så olika doser blir möjligt genom att man enkelt kan mäta medicinens effekt, i det här fallet det s.k. PK-INR-värdet. Mängden tabletter/dag utgör inget problem i sig. Orsaken till de stora variationerna i PK-INR-värdet är svårt att spekulera i.