Jag har haft förmaksflimmer i 10 år och undrar varför jag inte har fått förslag på ablationer. Jag har varit behandlad med cozar, sotalol och har nu trombyl. Har flimmer minst två gånger i månaden och det håller på i 10-12 timmar varje gång. Förslag till behandling?

Svar

Denna fråga måste du ställa till din behandlande läkare. För att uppfylla ”kraven” på att genomgå lungvensisolering (flimmerablation) skall man ha ett invalidiserande förmaksflimmer som är återkommande (paroxysmalt eller persisterande). Man skall dessutom ha provat minst ett antiarytmiskt läkemedel såsom Sotalol. Där kan finnas skäl jag inte känner till som gör att du inte är lämplig för denna åtgärd. Detta får du diskutera med din läkare.