Kateterablation rekommenderas inte i de nationella riktlinjerna för behandling av kroniskt förmaksflimmer läste jag. Varför inte? Det görs i många andra länder.

Svar

De nationella riktlinjerna från Socialstyrelsen rekommenderar inte flimmerablation vid permanent förmaksflimmer. Det finns inte tillräckligt med forskning inom området, som visar om det är en tillräckligt effektiv behandling vid permanent förmaksflimmer. Det måste kunna visas att nyttan av ablation kan motivera kostnaden och riskerna med behandlingen.