Jag har förmaksflimmer. Kan vara ganska bra under några veckor. Sedan, i synnerhet efter ansträngning, får jag flimmer och efter det känner jag mig orkeslös och ”trång i bröstet” under ganska lång tid, upp till ett par veckor. Äter Trombyl, och sedan tidigare Selok en och Cocaar för högt blodtryck samt Ezetrol för blodfetter. Mitt blodtryck ligger efter medicinering på 112/72, puls 74. Varför blir jag så orkeslös efter att ha haft flimmer? Är 68 år och innan flimret började var jag ”stark”

Svar

Trötthet är ett vanligt symtom vid förmaksflimmer, vilket kan kvarstå några dagar efteråt. Det bör dock inte ta flera veckor att hämta sig efter en attack av förmaksflimmer. Det är inte heller normalt att ha känningar i bröstet efter en episod av förmaksflimmer. Vad detta beror på är svårt att säga, men det kan vara tecken på kärlkramp. Samtidigt är både högt blodtryck och höga blodfetter riskfaktorer för att drabbas av åderförfettning och hjärtinfarkt. Har Du gjort undersökningar som ultraljud av hjärtat eller arbets-EKG? Jag tycker att Du ska gå till Din behandlande läkare och beskriva Dina besvär, för att få dessa utredda och eventuellt behandlade.