Jag är en man på 67 år och har lindrig ansträngningsastma som behandlas med

Svar

Förmaksflimmer ger svåra symptom hos vissa medan andra inte känner av det över huvudtaget, varför det är så känner man inte till. Enligt gällande riktlinjer ska man erbjuda Waranbehandling om man är > 75 år eller om man är > 65 år och har minst en sk riskfaktor för stroke (diabetes, högt blodtryck, hjärtinfarkt eller kärlkramt samt genomgången propp till hjärnan). Föreslår att du kontaktar din läkare om du känner tveksamhet inför Waranbehandlingen.