Har kroniskt förmaksflimmer sen 1993 och tar Trombyl 75mg. Nu vill min läkare att jag ska övergå till Varan men jag tvekar det har gått bra i 16 år. Vad händer om jag tar 2 x 75mg Trombyl?

Svar

Om din läkare vill att du ska övergå till Waran måste denne förklara orsaken till dig. Har du själv ställt frågan? Generellt finns vid förmaksflimmer indikation för Waranbehandling om det föreligger ökad risk för blodproppsbildning. Vi använder oss här av ett riskvärderingsschema (CHADS2) och poängsätter risken. Faktorer som påverkar denna risk är bl a hög ålder (över 75 år), förekomst av diabetes, hjärtsvikt, hypertoni eller tidigare stroke/blodpropp orsakat av flimmer. Om någon av dessa faktorer finns tillsammans med flimmer kan man överväga behandling med Waran. Waran ger en bättre skyddande effekt mot blodpropp än Trombyl vid flimmer. Att öka dosen Trombyl ger ingen ytterligare proppförebyggande effekt, medan risken för framför allt magbiverkningar ökar.