Det som hände mig var att jag skulle titta på tv kl. 20.00, satte mig ner – så plötsligt började hjärtat rusa: Blir orolig!

Svar: Förmaksflimmer kan komma när som helst och det kan vara svårt att hitta någon orsak till att det kommer. För vissa personer kommer flimret i vila och andra kan uppleva att det kommer lättare vid aktivitet eller uppfattar mat och dryck som triggande.

En del personer kan uppleva det både obehagligt och oroligt när flimret kommer medan andra knappast märker av det.