Jag är en kvinna på 62 år, som haft Paroxysmalt förmaksflimmer i tio år. Det varar mellan fyra och ca 12 timmar. Har gjort ultraljud, p.g.a. att jag har Neurofibromatos. Allt var dock bra. Flimret börjar alltid med en retning mitt i maggropen, och är väldigt jobbigt. Kommer nästan alltid på natten, men känner retningen ibland många gånger på dagen, men lyckas för det mesta häva den. Jag äter Durbis Retard och Tenormin. Ibland har det gått ett år emellan, ibland några eller någon månad. Men på sista tiden har det kommit oftare. Har haft många dödsfall, hela min familj är borta. Kan det vara det som gör att det kommer oftare nu? Stressnivån i kroppen har varit på högvarv. Flimret har alltid slutat av sig själv. Äter i övrigt bara Omeprazol mot magsyra. Ingen annan medicin. Har aldrig haft något annat besvär med hjärtat, och har aldrig haft högt blodtryck eller stroke. Sedan har jag en fråga till. Tittade på ett tv program om åskan och hur människor reagerat som blivit träffade av blixten. Kom då ihåg att jag fått en del ström i mig tio år tidigare. Bl.a. från en tvättmaskin (trefas)p.g.a. att bakstycket inte var ditsatt vid en reparation. och c:a 5 gånger från vanlig 230 volt. Kan det ha bidragit till att jag fått förmaksflimmer.(Förstår om det är svårt att svara på.) Är jätteledsen över besvär med förmaksflimmer. Finns det någon hjälp för mig att bli av med förmaksflimret.

Svar

Du verkar ha stora besvär av förmaksflimmer nu och en bidragande faktor att det har blivit sämre kan vara psykisk eller fysisk stress. Det verkar inte som den behandling Du har med läkemedel är tillräcklig för Dig och Du verkar uppfylla alla kriterier för att få göra en förmaksflimmerablation. Är detta något Du diskuterat med Din läkare? Om inte tycker jag att Du ska göra det och dessutom få en ny bedömning av Dina besvär och den nuvarande behandlingen. Jag vet inte och kan inte hitta någon information om att elektrisk ström i sig kan orsaka besvär med förmaksflimmer. Men riktigt varför vissa förändringar uppstår i hjärtats förmak, som gör att förmaksflimmer kan uppstå, är inte känt idag.