Ålder: 73 år. Konstaterat förmaksflimmer. En resultatlös elkonvertering Föreskriven medicin: Selokenzoc x 1 Waran 2,5 mg x 1 (c:a) Simvastatin 20 mg x 1 Vad kan orsaken vara till att inte upprepa elkonverteringen och/eller genomföra ablation på mig?

Svar

Samtliga åtgärder med syftet att bibehålla sinusrytm efter elkonvertering av flimmer medför risker. Således kan antiarytmika (t ex Tambocor, Durbis, Sotalol, Cordarone) ge allvarliga biverkningar, inklusive rytmrubbningar vilka kan vara farligare än flimret i sig. Ablation mot flimmer medför också risker såsom stroke, tamponad (blod i hjärtsäcken) och förträngningar av lungvenerna som mynnar i vänster förmak. Ingen av dessa förebyggande åtgärder (läkemedel, ablation) har i studier visats kunna förlänga livet på patienter med flimmer. Däremot kan flimmerförebyggande åtgärder förhöja livskvaliteten. Dessa åtgärder riktar sig således till patienter som har invalidiserande besvär till följd av förmaksflimmer. Har man inga eller ringa besvär kan flimret många gånger accepteras. Du bör dock ställa din fråga direkt till din behandlande läkare.