Varför inte en ruta på PK kortet där man lagt in normaldos så att det är enklare att justera PK så det ligger innom gränserna. Ett fullklottrat PK kort är det svårt att se någon ”normaldos” trend. Efter någon månad kan man se trenden för normaldos. Normaldosrutan skulle ge säkrare ordination.

Svar

Det finns ingen normaldos för Waran, utan dosen varierar mycket från person till person. Det tar därför ofta flera veckor innan man hittar den optimala dosen för varje person. Sedan finns det även mycket som kan påverka PK-värdet som t.ex. intag av gröna grönsaker och kombinationer av andra läkemedel. Därför kan PK-värdet variera en hel del trots en lång behandlingstid och att läkare därför hela tiden kan behöva justera doseringen något.