Jag blev med elkonverterad för första gången för ett halvår sedan med gott resultat. Effekten av behandlingen var mycket bra men tyvärr varade inte förbättringen mer än ca två veckor. Jag är född 1927, vid god vigör, men på grund av flimret andfådd och trött. Min läkare anser inte att det är meningsfullt med ett nytt försök. Varför?

Svar

Förmaksflimmer har en stark benägenhet att återkomma efter framgångsrik elkonvertering. Framför allt gäller detta flimmer som stått länge (månader) eller om vänster förmak är förstorat. Att i ditt fall genomföra ny elkonvertering utan ytterligare åtgärd (läkemedel) kommer med stor sannolikhet leda till att flimret återkommer inom relativt kort tid. Hur mycket man skall ”satsa” för att bibehålla normal sinusrytm beror på hur mycket besvär (symtom) flimret ger. Alla läkemedel som används för att bibehålla sinusrytm efter en elkonvertering medför risker för biverkningar, och dessa kan ibland vara allvarliga. Dessa risker måste kunna motiveras med att flimret ger kraftiga symtom. Dina symtom med andfåddhet och trötthet kan delvis bero på dålig frekvenskontroll av flimret. Detta kan man kontrollera med ex. bandspelar-EKG eller arbetsprov. Jag råder dig diskutera dessa aspekter med din behandlande läkare.