Har haft flimmer och konverterats 4 gånger. Nu har jag haft flimmer i drygt ett år. För en månad sedan fick jag en blodtrycksutrustning som jag bar i 2 dygn. Då sade läkaren att jag hade fladder och skulle ta kontakt med hjärtavdelningen. Jag äter Varan, simvastatin, tambocor, Metoprolol, Amias, felodipin och Atacandplus. De gör nog en konvertering till och erbjuder mig ett alternativ till tambocor. 1. Är det lönt? 2. Om inte ska jag ha kvar de här medicinerna. 3. Är fladder farligt om man jämför med flimmer. 4. Verkar det vettigt att genomgå en ablation? Det ska tilläggas att jag har sämre flås, men jag orkar gå en mil och mår i övrigt bra.

Svar

1. Kanske. Om flimret varit ihållande (utan avbrott) i ett år är det ganska tveksamt. 2. Tambocor är för att förhindra återfall i flimmer, ska inte användas om man har ihållande flimmer 3. Fladder kan ibland leda till mycket snabb hjärtfrekvens, mer än 200 slag/min. det är också svårare att med mediciner motverka alltför snabb hjärtfrekvens. 4. Ja, det tycker jag men det beror på många faktorer att diskutera med behandlande läkare.