Varför får man hjärtfladder ? Går det över eller är det farligt? Måste man äta Varan hela livet om man har haft 1 gång hjärtfladder?

Svar

Fladder är en form av elektrisk rundgång i höger förmak. Den elektriska impulsen roterar oftast med c:a 280 varv/min (!), lyckligtvis blir pulsen i regel endast hälften eller ännu lägre. Orsaker finns sannolikt flera där vi idag vet att mycket korta episoder med förmaksflimmer, rikligt med extraslag är två faktorer, förstoring av förmaken av någon anledning en annan. Waran är ofta aktuell om fladdret inte går över av sig självt utan kräver s.k. elkonvertering, långtids Waranbehandling bör däremot endast vara aktuellt vid flera återfall och hos personer med ökad risk för blodpropp till hjärnan (stroke).