Är en man på 65 år med låg puls. Tablettbehandlad. Har haft förmaksflimmer 3 gånger. De 2 första elkonverterades och gick tillbaka. Den sista ville de inte konvertera då de sa att jag skulle få tillbaka förmaksflimret. Flimret gick tillbaka av sig själv efter 3 dagar. Hjärtat slår ojämnt när jag lagt mig på kvällen. Stiger jag upp går det över till normal rytm. Varför händer detta?

Svar

Förmaksflimmer förekommer i flera former där man talar om paroxystisk (attackvis) förmaksflimmer som kommer-och-går av sig självt medan ett s.k. persisterande förmaksflimmer kräver medicinsk behandling (läkemedel eller elektrisk stöt i bröstet) för att gå över medan ett s.k. permanent förmaksflimmer inte kan behandlas bort.