Jag har förmaksflimmer och lågt blodtryck (tidvis ca 100/60). Mår därför dåligt av betablockerare och blodtryckssänkande mediciner. Pulsen pendlar mellan 90-110

Svar

Det är viktigt att bromsa ett ihållande förmaksflimmer till en någorlunda normal nivå, annars finns risk att hjärtat försvagas och man drabbas av hjärtsvikt. Det är inte farligt för hjärtat med kortvariga höjningar av pulsen som vid fysisk aktivitet, men det blir skadligt vid konstant hög puls vecka efter vecka. Fysisk aktivitet fungerar som styrketräning för hjärtat och är bra. Det är svårt att säga hur hög pulsen kan vara och hur länge, innan hjärtat tar skada. Det beror på många saker och varierar mycket från person till person. Om du inte tål blodtryckssänkande läkemedel, så finns det bromsande läkemedel som inte sänker blodtrycket alls/eller bara lite.