Det finns en vårdgaranti som gäller i hela landet

Vårdgarantin blir en lag från 1 juli 2010, som en del av hälso- och sjukvårdslagen. Det innebär inte att man har rätt till en viss vård, däremot att man har rätt att få vård inom en viss tid.

Läs mer hela artikeln på Väntetider i vården.