Målvärdet är 2.0-3.0. Hur tolkas värdena? Är blodet tjockare när värdet är över 3 och tunnare när värdet är under 2, eller är det tvärtom? Blir blodet tjockare av K-vitamin eller tunnare?

Svar

Effekten av Waran kallas ”antitrombotisk” och med det menar man att det verkar blodproppsförebyggande. Detta uttrycks ibland som att blodet blir skulle bli ”tunnare respektive tjockare” men blodet blir vare sig tunnare eller tjockare av Waranbehandling. Högre värden, dvs PK-INR-värde över 3, visar på mer effekt av behandlingen och PK-INR-värde under 2 visar på låg nivå, dvs mindre blodproppsförebyggande effekt. K-vitamin är en ”antidot”, ett motmedel, mot Waran och ges när man vill sänka ett värde.